Faktorer som påverkar ADSL-Modem

Även ADSL-modem ger hög hastighet tillgång till Internet finns det faktorer som du bör vara medveten om som kan ha en inverkan på den hastighet som modemet kan ge. För det första kan den maximala hastigheten inte realiseras beroende på hur långt bort från det centrala navet du är när du konfigurerar ett ADSL-modem för bredband.

Villkoren för din telefonlinje kan också bestämma prestanda för ett ADSL-modem. Till exempel kan du uppleva störningar om det finns mycket telefontrafik vid en viss tidpunkt eller flera användare i ditt lokala område som har tung telefontrafik. Gamla telefonlinjer kan orsaka problem med prestanda för ett ADSL-modem och din ADSL-anslutning. Telefonlinjer som är skadade på något sätt kan orsaka att din ADSL avslutas oväntat när det finns mycket trafik på linjen.