Är den elektroniska cigaretten så oskyldig som det låter?

En studie utförd av National Adult Tabacco Survey, American Tobacco Consumption Research Center, som använder data från CDC, visade att i USA mellan 2013 och 2014, användningen av elektroniska cigaretter, känd som förångare (vapes eller e-cigaretter), redan motsvarade i isolering till 7% av formerna av nikotinkonsumtion, och dess användning har ökat mer och mer.

Läs också om bra svenska och danska ecigg butiker: Jooz.se, Ecigaretter.se, Peoplesmoker.se, VapeSweden.se och dk.vape.se.

Dess användning har flera kontroverser i litteraturen. Studier pekar på viktiga framgångsfrekvenser i användningen för de patienter som vill sluta röka, fungerar som en bro till ett sådant mål. Å andra sidan är dessa data ännu inte fasta i litteraturen och deras externa giltighet är fortfarande tveksamt, liksom de negativa effekterna av deras användning på medellång och lång sikt är också oklara, eftersom konsumtionen av denna typ av produkt har ökat under det senaste decenniet.

Men vad är den elektroniska cigaretten och vad föreslår den? Vilka är skillnaderna jämfört med den traditionella cigaretten?

I traditionella cigaretter är tobak en av de viktigaste skadliga komponenterna för hälsan och har redan förknippats med flera tillstånd av sjuklighet och sekundär dödlighet, vilket leder till en ökning av antalet sjukdomar inklusive lungcancer, högt blodtryck och kranskärlssjukdom. Förbränningen av tobak är den främsta ansvarig för dessa olika effekter, eftersom den producerar ämnen med sådan potentiell skadlig för kroppen.

Elektroniska cigaretter uppstår i detta sammanhang. De är enheter som producerar ånga från den energi som genereras av batterier och inte har förbränning som ett stadium av deras arbetsprocess. Och vill du köpa bra ejuice så ska du göra det utav någon utav dessa fabrikat: Six Licks, Straight Flavors, Supergood, Swedish Candy, Sweet Candy, Tasty E-juice, Tasty juice, Team 120, The Big Tasty och The Mamasan!

Elektroniska cigaretter, från en sugaktiverad mekanism, genererar värme för att förånga en lösning (som innehåller eller inte innehåller nikotin) som ska konsumeras av användaren. Således kan elektronisk cigarettanvändare konsumera nikotin utan att konsumera de andra skadliga komponenterna, som produceras vid förbränning av tobak.

Detta är ett av förslagen bland de möjliga nikotinersättningsterapierna, ett viktigt steg för dem som försöker sluta röka. Men skulle den elektroniska cigaretten vara bättre än depotplåstret eller andra tillvägagångssätt? Den elektroniska cigaretten är den som kommer närmast handlingen att röka en vanlig https://vape.se/e-cigaretter/ cigarett, eftersom konsumtionen av nikotin fortfarande är gjord av inandningsvägen.

Således kan ritualer och gester av rökning bevaras. Enligt rapporten från rökare visar enheterna god vidhäftning på grund av dessa faktorer och kan fungera som en facilitator för processen att stoppa konsumtionen av traditionella cigaretter.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Umo, THL, CAN, WikiPedia, Konsumentverket, Kemi, Lansstyrelsen, Riksdagen, Tullverket, Östersund Kommun, Verksamt, Kristianstad, SlutaRökaLinjen, Alingsås, Ronneby, Lysekil.